Sociální rehabilitace Rozkvět a Venkovské trhy ve Šternberku
12. září 2022 Středisko Šternberk

Sociální rehabilitace Rozkvět a Venkovské trhy ve Šternberku

Sociální rehabilitace Rozkvět se pravidelně účastní Venkovských trhů ve Šternberku – letos celkem čtyřikrát a to ve dnech: 5. 3., 2. 4., 6. 8. a 3. 9. 2022.

Dále máme v plánu prodávat naše výrobky na Svatomartinských slavnostech na hradě 11. 11. 2022 a také se chystáme s vánočním zbožím na alespoň jednu Adventní neděli. Výrobky máme mimo jiné i vystavené k prodeji v oknech Charity na Opavské ulici 13 ve Šternberku.

Mnozí nakupující si nás již pamatují, chválí naše výtvory. Někteří se dokonce inspirují pro domácí tvorbu a těší se s čím novým přijdeme na trhy příště. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, co nás pravidelně i nepravidelně podporují, co nám drží palce a uvědomují si, jak je úspěch při prodeji pro naše klienty důležitý a povznášející pro další pracovní aktivitu.

Děkujeme

Sociální rehabilitace Rozkvět      Sociální rehabilitace Rozkvět  

Sociální rehabilitace Rozkvět

Bc. Jana Vráblíková

vedoucí služby - sociální pracovník
Tel.: 739 500 408 E-mail: 58AkOfh7Xevu5f56LTFDVbd80kxhT65j4mnhTj