Středisko Šternberk

Sociální rehabilitace Rozkvět a Venkovské trhy ve Šternberku
12. září 2022 Středisko Šternberk

Sociální rehabilitace Rozkvět a Venkovské trhy ve Šternberku

Sociální rehabilitace Rozkvět se pravidelně účastní Venkovských trhů ve Šternberku – letos celkem čtyřikrát a to ve dnech: 5. 3., 2. 4., 6. 8. a 3. 9. 2022.

XV. Benefiční koncert Charity Šternberk - střediska Šternberk
30. září 2021 Středisko Šternberk

XV. Benefiční koncert Charity Šternberk - střediska Šternberk

25. září 2021 se uskutečnil XV. Benefiční koncert Charity Šternberk, při kterém jsme chtěli oslavit 30. výročí vzniku Charity Šternberk. Naše pozvání přijali členové souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.

"Ze života Olgy Havlové"
24. června 2021 Středisko Šternberk

"Ze života Olgy Havlové"

Přivítejte s námi léto a rozvolnění. Připravili jsme výstavu " Ze života Olgy Havlové". Prohlédnout si ji můžete až do 11.7.2021 v Informačním centru Šternberk. Zavzpomínejte s námi na krásnou osobnost a zakladatelku Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

SR Rozkvět v době covidu nezahálí!
10. března 2021 Středisko Šternberk

SR Rozkvět v době covidu nezahálí!

Již od minulého roku pracovníci služby s klienty v rámci pracovní terapie vytváří nejrůznější vánoční a velikonoční výrobky určené k dekoraci.

Radost z obdarování
4. prosince 2020 Středisko Šternberk

Radost z obdarování

Čtvrtek 3. prosince 2020 se zapíše do kroniky Sociální rehabilitace Rozkvět jako Den obdarování.

XIV. Benefiční koncert
22. září 2020 Středisko Šternberk

XIV. Benefiční koncert

Dne 19. září 2020 se uskutečnil XIV. Benefiční koncert Charity Šternberk. Naše pozvání přijala zpěvačka Leona Machálková s doprovodnou kapelou. Úvodní slovo a přivítání přednesla ředitelka Ing. Ludmila Zavadilová. Vedoucí střediska Šternberk Mgr. Dana Vrzalíková krátce představila naši činnost. Obě vedoucí pracovnice měly premiéru ve vztahu ke šternberské veřejnosti. 

Škoda auto nám  předala zcela nový vůz – DĚKUJEME
23. srpna 2020 Aktuality

Škoda auto nám předala zcela nový vůz – DĚKUJEME

V červenci jsme od společnosti Škoda auto převzali zcela nový vůz. Auto už plně slouží pracovnicím, které poskytují terénní zdravotní a hospicovou péči.

Středisko ve Šternberku obléká nový kabát
23. srpna 2020 Aktuality

Středisko ve Šternberku obléká nový kabát

V tomto roce realizujeme několik projektů, které pomáhají zkvalitnit služby na Charitním středisku ve Šternberku. Naše charita zde provozuje 5 sociálních a jednu zdravotní službu pro občany regionu Šternberk. Naše budova se tímto stala energeticky méně náročnou a zejména je bezbariérová pro naše klienty, zájemce o službu i veřejnost. Více o opravách dále. Při opravách jsme spojilo několik projektů. Budova prošla v první etapě rekonstrukcí přízemí a co je potřeba nutně rekonstruovat je příjezdová cesta a dvůr.

Na venkovském trhu ve Šternberku nabídneme výrobky našich klientů
14. srpna 2020 Středisko Šternberk

Na venkovském trhu ve Šternberku nabídneme výrobky našich klientů

Charita Šternberk si vás dovoluje pozvat na VENKOVSKÉ TRHY ve městě Šternberk. Ty se budou konat na Hlavním náměstí dne 15.8.2020 od 8:00 do 12:00 hodin.

Rouškovník charitní
1. dubna 2020 Aktuality

Rouškovník charitní

Charita Šternberk se v rámci pomoci v době pandemie inspirovala také moderními trendy a provedla ve Šternberku výsadbu 7 tzv. „Rouškovníků“. Na těchto stromech a keřích doposud vyrostlo 150 látkových roušek, které si mohou potřební lidé zdarma „utrhnout“. Roušky budou podle potřeby a možností doplňovány. Nevylučujeme ani výsadbu dalších „Rouškovníků“.

Charita Šternberk bojuje za klienty a jejich práva
28. února 2020 Aktuality

Charita Šternberk bojuje za klienty a jejich práva

Již před rokem nás oslovil klient, protože jeho majitel bytu mu odmítl vydat vyúčtování za společné prostory. Toto vyúčtování klient nevlastní a majitel jej nedodal, proto byla klientovi odejmuta dávka příspěvku na bydlení. Jedná se o invalidního důchodce, jehož příjem pokryje přesně náklady na bydlení. Od srpna 2019 je klient závislý na materiální pomoci z naší charity. Po celou dobu pracujeme s klientem na změně bydlení, ale zajistit nové bydlení není snadné.

Tříkrálová sbírka 2020 - poděkování
17. ledna 2020 Středisko Šternberk

Tříkrálová sbírka 2020 - poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli do pokladniček i svým koledováním - přáním dobrého všem, které navštívili a potkali. Inzertním časopisům Šternberské Oko a Novinky za vytištění informačních inzerátů o konání Tříkrálové sbírky 2020. Osloveným školám a školkám, které pomohly s předáním informací rodičům dětí - koledníků. Maminkám z Eccáčku za ochotu k pomoci - opravily nám roztrhané turbany pro krále a také koledovaly, případně svěřily své děti jiným maminkám - vedoucím skupinek, aby mohly "dělat tři krále".

Tříkrálová sbírka 2020
4. prosince 2019 Středisko Šternberk

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR jako celostátní akci po celé České republice, se stala v našem městě i přilehlých obcích již tradicí. Také v příštím roce vyjdou skupinky koledníků žádat o almužnu pro účely Charity – v našem městě a okolí pro činnost Charity Šternberk. Přijdou Vás potěšit zpěvem známé lidové koledy a přinést požehnání, přání všeho dobrého, do Vašich domovů, předat tříkrálový cukřík, malý kalendář a napsat zkratku požehnání na dveře: K+M+B+2016 (Kristus Mansionem Benedicat = Kristus ať žehná tomuto příbytku).

23. září 2019 Středisko Šternberk

Při XIII. Benefičním koncertu Charity Šternberk zazpíval Pavel Novák

Většinou po Benefičním koncertě přichází poděkování i slova uznání od návštěvníků, hostů či sponzorů. O to složitější a náročnější je připravovat ročník následující. Tentokrát můj výběr interpreta padl na Pavla Nováka, který s námi spolupracuje již více let. Účinkuje na Charitním plese pro uničovské středisko, připravil zábavný pořad pro dětské koledníčky Tříkrálové sbírky.