Články

Svatoanežský dar pro papeže
9. srpna 2019 Články

Svatoanežský dar pro papeže

Půjde o finanční dar, který bude moci papež použít pro chudé. Dále bude vytvořena skulptura - koruna sv. Anežky České na kovovém podstavci. Na něm budou zachyceny otisky prstů dárců a na vrchol bude vložena koruna. Část otisků prstů dárců bude vyvedena plasticky přímo v podstavci a další budou otisknuté na ručním papíře a vložené do schrány uvnitř. Každý z dárců také obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže podílel.

Doma je doma. Charita Česká republika vyzývá peticí k záchraně domácí zdravotní péče
12. července 2019 Články

Doma je doma. Charita Česká republika vyzývá peticí k záchraně domácí zdravotní péče

Charita Česká republika, největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku, se na konci června neshodla se zdravotními pojišťovnami na financování této oblasti veřejného zdravotnictví pro příští rok. Navzdory předkládání hloubkových analýz, jimiž jsme dokládali, jak moc je celý segment podfinancovaný, nám zdravotní pojišťovny nenabídly podmínky, za kterých bychom dokázali zajistit fungování našich služeb. Pro záchranu domácí péče proto nyní předkládáme občanům petici Doma je doma s cílem přimět politiky zajistit její dostatečné a udržitelné financování.

ČSOB pomáhá regionům - podpora Sociální rehabilitace Rozkvět
15. května 2019 Články

ČSOB pomáhá regionům - podpora Sociální rehabilitace Rozkvět

Přejeme hezký dobrý den. Předmětem naší zprávy je prosba o Vaši podporu.
Náš projekt profesionálně vedených léčebných terapií, především zooterapií a muzikoterapií pro klienty s mentálním postižením Charity Šternberk je zapojen do grantu ČSOB, o jehož přidělení nyní rozhodují hlasy veřejnosti.

17. dubna 2019 Články

Velikonoční přání 2019

Na Velký pátek Ježíš odevzdal svůj život a své vlastní lidství do Božích rukou. Třetí den však vstal jako Pán života. Přinesl nám lásku, úctu, odpuštění, smíření a spasení. Požehnané Velikonoce přeje Pavlína Vyvozilová  

Postní almužna 2019
7. března 2019 Články

Postní almužna 2019

Popeleční středou, letos 6. 3., začínáme postní dobu. Pro křesťany je to čas obrácení, tj. usměrnění, zrevidování svého vztahu k Bohu, k lidem kolem nás, k sobě samým, k přírodě, k věcem, k životu... Je to něco, jako když děláme alespoň jednou za rok úklid domácnosti. Je náročný, ale potřebný.

Obyvatelé azylového domu jsou v náhradním ubytování
22. února 2019 Články

Obyvatelé azylového domu jsou v náhradním ubytování

Po tragické události v Dalově zajistilo město pro evakuované klienty ubytování v azylových domech v Olomouci, Přerově a Kroměříži, kde jim bylo nabídnuto vybavení a zařízení v obdobném rozsahu jako v Dalově. Ve spolupráci se zaměstnanci sociálně právní ochrany, šternberskou charitou, úřadem práce a dalšími zaměstnanci města se podařilo zajistit základní vybavení a oděvy všem evakuovaným osobám a všichni jsou již přemístěni do náhradních ubytování.  

Poděkování Tříkrálovým koledníčkům
12. února 2019 Články

Poděkování Tříkrálovým koledníčkům

Děkujeme za koledování! Otec arcibiskup Jan Graubner poslal farnostem toto poděkování, které nejlépe vyjadřuje i naše díky: „Drazí bratři a sestry, píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku, která se v naší diecézi konala letos už po dvacáté. Především děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a organizátorům i spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štědrým dárcům. Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos přes 29. Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem okolí pořídit věci potřebné k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě. Všichni tak máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry a dobré svědectví evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale nemenší význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí lidem radost z Boha, který nás miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem. Uchovejme si tuto radost z Boha a dopřávejme lidem v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok.“

PLES CHARITY
7. února 2019 Články

PLES CHARITY

Ples Charity 2019 se velmi vydařil a už se těšíme na další, který se bude konat dne 8. 2. 2020 v Újezdu u Uničova! Podívejte se do naší fotogalerie.

PLES CHARITY 2019
12. ledna 2019 Články

PLES CHARITY 2019

Charita Šternberk - středisko Uničov pořádá PLES CHARITY 2019 SRDEČNĚ ZVEME!!!

20. prosince 2018 Články

Vánoční přání 2018

Vánoční přání