20. května 2016 Články

ČSOB pomáhá regionům

Charita Šternberk - středisko Uničov uspěla v projektu ČSOB pomáhá regionům v tak trochu netradičním projektu, ve kterém prosí veřejnost o pomoc. Tento program je založen hlavně na sousedské sounáležitosti a na těch, kteří Charitu a naši práci znají.

Na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz můžete vidět všechny zapojené projekty a jejich prezentační videa. Za Olomoucký kraj soutěžíme s projektem VOBIS centrum PRO VÁS a naší konkurencí jsou: Oblastní spolek českého červeného kříže Prostějov, Česká debatní společnost, z.s. Mikulovice u Jeseníku a Junák – český skaut, z.s. Prostějov.

Kdo by nás chtěl finančně podpořit, tak prosím zašlete finanční částku na číslo účtu: 1017777101/0300 a variabilní symbol 20161202 a nebo, kdo se přihlásí přímo na webové stránky, tak díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“ může také přispět.

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 13. 5. 2016 do půlnoci 27. 6. 2016. Poté budou přidělovány příspěvky od ČSOB 1. místu 50 tis. Kč, 2. místu 40 tis. Kč, 3. místu 35 tis. Kč a 4. místu 25 tis. Kč.

Projekt, se kterým jsme se přihlásili  se jmenuje VOBIS centrum PRO VÁS, kde provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek, Humanitární sklad a pomoc při Mimořádných událostech. Ze získaných prostředků chceme nakoupit nové kompenzační pomůcky a opravit prostory pro rozšíření humanitárního skladu.

Jestli se rozhodnete nás podpořit, tak Vám velice děkujeme a děkujeme také, jestli to pošlete dál svým známým!