Vy rozhodujete, my pomáháme
25. května 2016 Články

Vy rozhodujete, my pomáháme

Tesco podporuje projekty, na kterých záleží místním obyvatelům. Program na podporu místních projektů napříč Českou republikou pod názvem “„Vy rozhodujete, my pomáháme" je realizován obchodním řetězcem TESCO společně s Nadačním fondem Tesco. Celkem bude rozděleno 2,7 milionů korun mezi 90 organizací po celé České republice na podporu projektů, které budou pro místní obyvatele důležité. Za každou transakci v obchodech TESCO obdrží zákazníci jeden žeton na podporu svého oblíbeného neziskového projektu. Každá vítězná nezisková organizace obdrží 30 000 korun. Svým hlasem můžete podpořit i naši organizaci. Hlasovat můžete od 11. května do 7. června 2016.

Do programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" se zapojila všechna střediska Charity Šternberk.

 

Středisko Šternberk s projektem:

Tréninková kuchyňka pro osoby s mentálním postižením - Sociální rehabilitace Rozkvět

Posláním bezplatné služby Sociální rehabilitace Rozkvět je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením z mikroregionu Šternberk tak, aby mohly dle svých schopností a možností dosáhnout co nejvyšší míry seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti a zařadit se do běžného života srovnatelného s životem svých vrstevníků. Poskytujeme např. nácviky domácích prací a činností na zahradě,zprostředkování kontaktu s okolím i se zvířaty, doprovody, nácviky pracovních činností, výlety, aj.
 
 

 

 

 

Středisko Uničov s projektem:

Kompenzační pomůcky pro seniory

Charita Šternberk nabízí ve všech svých střediscích zapůjčení kompenzačních pomůcek, které jsou určeny pro seniory, osoby zdravotně postižené, lidi po úrazech a rodinám, které pečují o své blízké.
 
 

 

Středisko Litovel s projektem:

Mateřské centrum Rybička - vybudování přístřešku pro kočárky

Mateřské centrum poskytuje rodičům možnost navazování nových kontaktů, vzdělávání v péči o děti a v oblasti rodinných vztahů v rámci seminářů a besed. Dětem umožňuje kontakt se svými vrstevníky a získání prvních zkušeností se vztahy v kolektivu, což je velmi přínosné pro budoucí nástup do mateřské školy. Nejčastějšími návštěvníky Mateřského centra jsou rodiče s dětmi v kočárcích. Pro jejich umístění nemáme vhodný prostor a tento fakt často znemožňuje rodičům těchto dětí se programů účastnit.