Oslavy 25 let Charity Šternberk
7. října 2016 Články

Oslavy 25 let Charity Šternberk

Poslední víkend v zářijovém měsíci si vybrala Charita Šternberk k připomenutí 25. let svého působení. Již pátek 23. září 2016 otevřela dveře a nabídla veřejnosti ve Šternberku, Uničově a Litovli možnost prohlédnout si prostory, kde má své zázemí a také seznámit se svoji činností.

V sobotu 24. září 2016 se rozezněly krásné melodie souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou ve šternberském kostele. Nechyběli ani vzácní hosté – ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, starostové Ing. Stanislav Orság a Mgr. Dalibor Horák, člen Zastupitelstva Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínek, kteří zejména poděkovali charitním pracovníkům a popřáli do dalšího rozvoje charitního díla.

Ředitelka organizace Bc. Pavlína Vyvozilová uspořádala pro své zaměstnance Společenský večer a společně s prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc také poděkovala svým zaměstnancům a vyznamenala několik aktivních a dlouholetých dobrovolníků.

Vyvrcholením oslav byla nedělní slavnostní bohoslužba v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, kterou celebroval generální vikář Mons. Josef  Nuzík společně s P. Mgr.  Antonínem Pechalem. Krásné doprovodné zpěvy zajistil farní komorní sbor pod vedením Tamary Margholdové.  Vyjímečnost této bohoslužby byla také přítomností pracovníků TV NOE, kteří zajistili přenos do celé naší republiky. Ředitelka Pavlína Vyvozilová v závěru mše poděkovala těmito slovy:

“ Děkuji otče Josefe za slavení mše svaté, za charitní pracovníky, bývalé, současné i budoucí klienty. Jako symboly předávám kytičku v charitních barvách a anděla, jako ochránce, kterého každý z nás potřebuje. Svým pracovníkům přeji, aby plameny, které máme v charitní značce „caritas“ vyzařovaly  lásku ze srdcí pracovníků ve prospěch lidí v nouzi.“

Čistý výnos z X. Benefičního koncertu ve výši 166 977 Kč bude použit na podporu a zajištění zdravotních a sociálních služeb ve šternberském středisku.

Ing. Marian JurečkaIng. Stanislav OrságHradišťan a Jiří PavlicaHradišťan a Jiří PavlicaHudba při společenském večeruMše svatá za přítomnosti Televize NoeMše svatá za přítomnosti Televize NOEMše svatá za přítomnosti Televize NOE